UTDELNINGEN AV TIDIGARE ÅRS
BRUNO MATHSSON-PRIS HAR
SKETT ENLIGT FÖLJANDE:

2022 Bruno Mathsson-priset till Pierre Sindre

2021 Bruno Mathsson-priset till Monica Förster

2020 Bruno Mathsson-priset till Chris Martin

2019 Bruno Mathsson-priset till Folkform

2018 Bruno Mathsson-priset till Stine Gam och Enrico Fratesi –         GamFratesi

2017 Bruno Mathsson-priset till Gabriella Gustafson och          Mattias Ståhlbom

2016 Bruno Mathsson-priset till Clara von Zweigbergk och          Shane Schneck

2015 Bruno Mathsson-priset till Mårten Claesson, Eero Koivisto          och Ola Rune

2014 Bruno Mathsson-priset till Jonas Bohlin

2013 Bruno Mathsson-priset till Staffan Holm

2012 Bruno Mathsson-priset till Mika Tolvanen

2011 Bruno Mathsson-priset till Daniel Rybakken

2010 Bruno Mathsson-priset till Thomas Bernstrand

2009 Bruno Mathsson-priset till Cecilie Manz

2008 Bruno Mathsson-priset till Anna Kraitz

2007 Bruno Mathsson-priset till Louise Campbell

2006 Bruno Mathsson-priset till Ilkka Suppanen

2005 Bruno Mathsson-priset till Johannes Norlander

2004 Bruno Mathsson-priset till Norway Says

2003 Bruno Mathsson-priset till Anna von Schewen

2002 Bruno Mathsson-priset till Peter Karpf

2001 Bruno Mathsson-priset till Sigurdur Gustafsson

2000 Bruno Mathsson-priset till Gunilla Allard

1999 Bruno Mathsson-priset till Simo Heikkilä

1998 Bruno Mathsson-priset till Johannes Foersom & Peter          Hiort-Lorenzen

1997 Bruno Mathsson-priset till Mats Theselius

1996 Bruno Mathsson-priset till Ejnar Pedersen

1995 Bruno Mathsson-priset till Åke Axelsson

1994 Bruno Mathsson-priset till Konstfack/Inst.

1993 Bruno Mathsson-priset till Sara Rosenbaum

1992 Bruno Mathsson-priset till Rud Thygesen, Johnny          Sörensen

1991 Bruno Mathsson-priset till Carl Malmstens Verkstadskola

1990 Bruno Mathsson-priset till Liisa Kiiski

1989 Bruno Mathsson-priset till Annika Heijkenskjöld

1987 Bruno Mathsson-priset till Odd Thorsen, Kari Virtanen

1986 Bruno Mathsson-priset till elever vid Konstindustriskolor

1985 Bruno Mathsson-priset till elever vid KTH

1984 Bruno Mathsson-priset till design för handikappade